ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ: ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ORFF-SCHULWERK


Ημερομηνία: Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016
Ώρα: 10:20 — 10:40
Αίθουσα: B108 (κτήριο KΑΛ 01)
Γλώσσα: Ελληνικά
Ομιλητής: Έλενα-Μαρία Πολυδώρου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Μουσική Παιδαγωγική, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη ενήλικων με προβλήματα ακοής σε σχέση με μουσικοκινητικές εμπειρίες και πώς αυτές οι εμπειρίες εμπλέκονται στην καθημερινότητά τους. Συγκεκριμένα, θα μελετηθεί η χρήση της μουσικής, μέσα στα πλαίσια μαθήματος, σε άτομα με προβλήματα ακοής. Θα δοθεί έμφαση, κυρίως, σε 3 άξονες: στη Μουσικοκινητική προσέγγιση Orff-Schulwerk, στην προσέγγιση του Orff στην Ειδική Παιδαγωγική (και συγκεκριμένα σε άτομα με προβλήματα ακοής), και στην χρήση της μουσικής γενικά σε άτομα με προβλήματα ακοής. Το θεωρητικό υπόβαθρο της παρούσας μελέτης είναι το δικαίωμα της συμμετοχής όλων των ατόμων ανεξαρτήτου αναπηρίας στη μουσική εμπειρία. Άτομα με προβλήματα ακοής έχουν το δικαίωμα στη μουσική εμπειρία καθώς η μουσική δεν είναι μόνο μία ακουστική εμπειρία αλλά απτική, οπτική και αισθητική. Όπως αναφέρει η Evelyn Glennie, μία σολίστας κρουστός με προβλήματα ακοής, «μετατρέπω το σώμα σε ένα τεράστιο αυτί» (2010). Η έρευνα θα ακολουθήσει ποιοτικό σχεδιασμό στηριζόμενη σε μία μελέτη περίπτωσης. Οι συμμετέχοντες, 3 ενήλικες με μειωμένη ακοή, θα συμμετέχουν σε 12 εβδομαδιαίες συναντήσεις/ μαθήματα μουσικής, διάρκειας περίπου μίας ώρας το κάθε ένα, τα οποία θα βιντεοσκοπούνται. Για την συλλογή και ανάλυση των δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν σημειώσεις πεδίου, συμμετοχική παρατήρηση από τον ερευνητή, 4 ημιδομημένες συνεντεύξεις (ομάδες εστίασης) και φόρμες αυτοαξιολόγησης καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέμβασης για να επικυρωθούν τα δεδομένα. Η έρευνα αυτή αποτελεί μία πρώτη προσπάθεια χρήση μουσικής σε ενήλικες με προβλήματα ακοής στην Κύπρο εφαρμόζοντας τις αρχές και τις βάσεις της μουσικοκινητικής προσέγγισης του Orff-Schulwerk.

 

Για εγγραφή στο συνέδριο πατήστε εδώ — Click here to register for the conference 

  • Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν 
  • The conference registration is free of charge
  • Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης
  • A certificate of participation will be issued to all registered participants